Siedziba Fundacji:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź

tel.: +48 42 631 95 58, +48 42 632 59 91
fax.: +48 42 630 27 81
e-mail: fep@fep.lodz.pl 

 

Biuro w Lublinie
Program Projektor - wolontariat studencki:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości 
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3/2.32, 20-029 Lublin

tel.: +48 81 534 78 93, infolinia: 800 444 131
e-mail: biuro@projektor.org.pl 

 

Pracownicy FEP:

Dyrektor:

dr Zofia Sapijaszka

Specjalista ds. programów:

Renata Janowska

Specjalista ds. programów:

Anna Wiśniewska

Specjalista ds. programów:

Katarzyna Ciach

Specjalista ds. Public Relations:

Anna Nowak

Sekretarz:

Grażyna Chojaczyk

 

Program Projektor - Wolontariat studencki:

Dyrektor programowy: 

Kamil Wrzos

Specjalista ds. administracyjno
-finansowych:

Agnieszka Gomółka-Ziemba

Specjalista ds. rozwoju
i monitoringu:

Karolina Sobot-Kasperska

Specjalista ds. marketingu i PR:

Katarzyna Typiak
   

Redaktor merytoryczny:

Aleksandra Skorżyńska

Redaktor techniczny:

Dawid Adamczyk