Z wielką radością ogłaszamy XVIII edycję Programu Stypendiów Pomostowych. „Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów.  

Z dumą informujemy o sukcesie stypendystki pomostowej, p. Aleksandry Bartkowskiej, która w kwietniu tego roku rozpocznie ośmiomiesięczny staż w Europejskiej Organizacji badań Jądrowych CERN w Genewie. "Od kwietnia do grudnia 2019 roku będę odbywać staż w CERN w Genewie w ramach programu Technical Studentship: Material and Surface Science, w dziale TE-VSC-SCC ( (Technology Department/Vacuum Surfaces & Coatings Group/Surface Coatings and Chemistry Section). Będę zajmowała się badaniem powierzchni materiałów objętościowych oraz wytwarzanych na nich cienkich warstw nadprzewodzących. Ponadto będę badać zawartość gazów resztkowych uwięzionych w warstwach nadprzewodnikowych korzystając m.in. z metody spektrometrii masowej. Chciałabym podziękować Fundacji za wspaniałą działalność, za umożliwienie dobrego startu na studiach oraz w szczególności za program stypendiów językowych oraz warsztatów rozwijających kompetencje miękkie, które pomogły uwierzyć mi w swoje możliwości oraz zaplanować ścieżkę kariery.”     Pani Aleksandra jest studentką Politechniki Warszawskiej, na kierunku Inżynieria materiałowa. W ramach Programu Stypendiów Pomostowych otrzymywała stypendium pomostowe na I roku studiów, otrzymywała również stypendium językowe, brała udział w warsztatach dla stypendystów „Kariera i rynek pracy”, zaś w 2018 roku była aktywnym uczestnikiem konferencji stypendystów pomostowych „Naukowy Start”.   Serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na stażu!      
Ponad tysiąc studentów i doktorantów otrzymuje w tym roku akademickim wsparcie finansowe w ramach Programu Stypendiów Pomostowych, w tym sześciuset na pierwszy rok studiów. 5 grudnia 2018 roku w Warszawie odbyła się inauguracja siedemnastej edycji Programu Stypendiów Pomostowych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele koalicji Partnerów programu oraz tegoroczni stypendyści.   „Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Zainicjowany został w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Jego głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych zdolnej, niezamożnej młodzieży ze wsi i małych miejscowości. Dzięki otrzymywanym stypendiom młodzi, uzdolnieni ludzie mogą spełnić swoje marzenia i studiować na wybranej przez siebie uczelni– mówił Radosław Jasiński, Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 98% stypendystów ocenia, że stypendium poprawiło ich sytuację materialną w czasie studiów w dużym i bardzo dużym stopniu, 90% stypendystów kończy studia z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce. Stypendia pomostowe otrzymują ambitni i zdolni maturzyści, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają I rok studiów dziennych w uczelniach publicznych, i spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, lub są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub pochodzą z rodziny wielodzietnej albo są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej. Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.     Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą ubiegać się o wsparcie na II, III i IV roku, a także stypendia językowe, stypendia na wyjazd na zagraniczną uczelnię, doktoranckie oraz staże.Wykład inauguracyjny na uroczystości wygłosiła Profesor Anna Giza – Poleszczuk, prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, która w swoim wystąpieniu mówiła o społecznej roli uczelni i nauki we współczesnym świecie. Pragnę podziękować wszystkim osobom i organizacjom zaangażowanym w Program Stypendiów Pomostowych za wsparcie, które otrzymujemy od Państwa. To dzięki Państwu nasz pomost do kariery naukowej i zawodowej jest coraz bardziej okazały, gotowy by udźwignąć  nasze marzenia o lepszą  przyszłość obywateli niepodległej Polski, obywateli rozwijającego się świata. W imieniu wszystkich stypendystów składam gorące podziękowania wszystkim, dzięki których zaangażowaniu kolejne roczniki stypendystów mogą rozwijać się, szlifować swoje talenty, zdobywać nowe doświadczenia – dziękowała Partnerom Programu stypendystka Karina Rejs.     „Stypendia Pomostowe” są jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Partnerami programu są obecnie: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BGŻ BNP Paribas, a także koalicja blisko 90 lokalnych organizacji pozarządowych. Na realizację siedemnastu edycji programu Partnerzy przeznaczyli 110 milionów zł. Od początku programu przyznano ponad 22 700 stypendiów na I rok i dalsze lata studiów. Stypendium na I rok studiów dziennych otrzymało ponad 16 000 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Patronat medialny nad programem sprawują: Rzeczpospolita, Forum Akademickie oraz Perspektywy. Więcej informacji o programie na: www.stypendia-pomostowe.pl
Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że nasza stypendystka, Ewelina Piech-Możejko, odbyła w ramach programu Transatlantic Future Leaders Forum dziewięciotygodniowy staż w Waszyngtonie, w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych w biurze Congresswoman Marcy Kaptur. Dzięki nawiązanej przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości współpracy z Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) stypendyści pomostowi wszystkich lat studiów kolejny już rok mogli ubiegać się o praktyki letnie w Kongresie USA. Najlepszym kandydatem okazała się pani Ewelina, która w Waszyngtonie zdobyła bezcenne doświadczenia. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do lektury relacji naszej stypendystki ze stażu: „Od sierpnia do października 2018 roku miałam okazję reprezentować Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości odbywając staż w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych w biurze Congresswoman Marcy Kaptur z 9 Dystryktu Ohio. W tegorocznej edycji programu stażowego Transatlantic Future Leaders Forum wzięło udział siedmioro młodych Polaków. W Waszyngtonie spędziłam 9 wspaniałych tygodni, podczas których zdobyłam cenne doświadczenie, umiejętności praktyczne oraz nowe znajomości. Był to świetna okazja do pracy w międzynarodowym środowisku i poznania specyfiki amerykańskiej polityki. Sam wyjazd i staż na Kapitolu był ogromnym wyróżnieniem, a fakt, że pracowałam w biurze Congresswoman Marcy Kaptur, która jest najdłużej urzędującą kobietą w Kongresie w historii Stanów Zjednoczonych sprawił, że było to dla mnie jeszcze bardziej wyjątkowe doświadczenie. Staż był świetną okazją do tego, by zobaczyć jak działa proces legislacyjny, lobbing oraz dyplomacja  Stanów Zjednoczonych. Praca ta z umożliwiła mi poznanie wielu wartościowych osób zarówno z sektora publicznego, jak i świata biznesu. W biurze zajmowałam się sprawami związanymi z relacjami transatlantyckimi, a w szczególności kontaktami z takimi krajami jak Polska, Ukraina, Węgry i Rosja. Miałam okazję współorganizować debatę dla europejskich dyplomatów dotyczącą kwestii Nord Stream II, przygotowywałam raporty dotyczące wolności mediów w naszym regionie, opracowywałam także projekt rezolucji z okazji stulecia polskiej Niepodległości. Było to jedno z moich najcenniejszych doświadczeń zawodowych.     Oprócz wyzwań związanych z pracą w biurze w programie przewidziano również wiele spotkań okołostażowych m.in. w Departamencie Stanu USA, Ambasadzie Polski w Waszyngtonie, Atlantic Council, Banku Światowym, Międzynarodowym Funduszu Walutowym, CNN, a także z wieloma przedstawicielami świata polityki – Prezydentem RP Andrzejem Dudą, senatorem Richardem Lugarem, Radosławem Sikorskim, Danielem Friedem, Ianem Brzezinskim i wieloma innymi osobistościami. W wolnym czasie korzystaliśmy z szerokiej oferty muzeów oraz galerii sztuk, a w weekendy zwiedzaliśmy również okoliczne stany. Udało mi się zobaczyć Nowy Jork, Virgina Beach, Norfolk i Williamsburg w stanie Virginia oraz Charleston w Karolinie Południowej. Był to mój pierwszy pobyt w USA. Amerykańska kultura okazała się być niezwykle ciekawa i w wielu aspektach odmienna od europejskiej.  Wspomnienia z tego wyjazdu zostaną na długo w mojej pamięci. Dziękuję organizatorom stażu, Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności za umożliwienie mi wyjazdu, sfinansowanie części kosztów oraz ogromne wsparcie, na które mogłam liczyć na każdym etapie rekrutacji i stażu. Wszystkich serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w przyszłorocznej rekrutacji.”   Organizatorem programu praktyk jest TFLF, instytucja powołana by umożliwić najzdolniejszym polskim studentom odbycie stażu w biurach prominentnych przedstawicieli władzy ustawodawczej w Waszyngtonie. Program został powołany do życia przez absolwentów podobnych praktyk organizowanych przez US-EU Government Initiatives (USEUGI) – instytucji działającej w latach 2004- 2014 dzięki wysiłkom jednej osoby – p. Marka Podhoreckiego. Program zawieszono po śmierci założyciela w 2014 roku. Grupa absolwentów tego programu zebrała się jednak pod koniec 2015 roku i postanowiła kontynuować tamtą inicjatywę, powołując do życia TFLF. W 2018 roku odbyła się trzecia edycja programu. Więcej informacji o inicjatywie na: www.transatlanticforum.org   
Zapraszamy doktorantów zainteresowanych stypendiami doktoranckimi. Do 2 października trwa nabór wniosków do Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”.