"Zdobądź swój szczyt! Masz jedno życie - zacznij spełniać swoje marzenia" zachęcała Angelika Chrapkiewicz-Gądek - podróżniczka, prelegentka inspiracyjna, a od niedawna także przyjaciółka Programu PROJEKTOR - wolontariat studencki. 

Zapraszamy, w imieniu Szkoły Edukacji, na innowacyjne studia podylomowe dla przyszłych nauczycieli. Szkoła Edukacji to program rocznych studiów prowadzonych w trybie stacjonarnym (dziennym) dla przyszłych nauczycieli języka polskiego lub matematyki. Na słuchaczy czeka pula stypendiów. Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca. Szkoła Edukacji to wspólna inicjatywa Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program zajęć został opracowany we współpracy z renomowanym Kolegium Nauczycielskim nowojorskiego Uniwersytetu Columbia (Columbia University Teachers College).   Kto może ubiegać się o przyjęcie?Studia są przeznaczone przede wszystkim dla absolwentów filologii polskiej lub matematyki z tytułem magistra. Aplikować mogą również nauczyciele języka polskiego i matematyki, którzy w zawodzie nie przepracowali więcej niż 10 lat. W miarę wolnych miejsc przyjmowani będą również studenci ostatniego roku studiów magisterskich, absolwenci studiów I stopnia oraz kierunków pokrewnych.   Jak wygląda nabór?Rekrutacja do SE jest dwuetapowa. W pierwszym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać odpowiedz na pytanie: „dlaczego chcę zostać nauczycielem”. W drugim, podczas rozmowy kwalifikacyjnej są sprawdzane wiedza merytoryczna oraz predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu nauczyciela. Więcej informacji na temat naboru znajduje się na www.szkolaedukacji.pl    Studia dzienneStudia w SE nie są typowymi studiami podyplomowymi. Zajęcia odbywają się przez dziesięć miesięcy i są prowadzone w trybie dziennym. Od poniedziałku do czwartku studenci odbywają praktyki w szkołach, a popołudniami i w piątki mają zajęcia akademickie prowadzone przez kadrę SE. Po roku nauki mogą zdobyć uprawnienia nauczycielskie. W roku 2017/2018 studia będą bezpłatne. Kandydaci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium oraz miejsca w akademiku UW. Zajęcia w SE rozpoczną się 20 sierpnia 2017 roku.   Więcej informacji www.szkolaedukacji.pl E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. \n
Trwa rekrutacja do programu praktyk letnich w Kongresie Stanów Zjednoczonych! FEP nawiązała współpracę z Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF), dzięki czemu studenci - stypendyści i wolontariusze programów FEP, mogą ubiegać się o praktyki letnie w Kongresie USA. Rekrutacja do tegorocznej edycji programu trwa do 10 marca. Aplikacje można składać on-line, wyłącznie poprzez formularz na stronie TFLF: http://transatlanticforum.org/apply/.   O udział w praktykach mogą ubiegać się obywatele RP, którzy są studentami polskiej lub zagranicznej uczelni i nie ukończyli 26 roku życia. Idealni kandydaci powinni być proaktywni i zaangażowani w działalność zarówno studencką, jak i dodatkową. Wolontariat i doświadczenie w sektorze NGO będą uznane za dodatkowy atut kandydata. Wybrani do drugiego etapu kandydaci będą mieli szansę zaprezentować się w czasie egzaminu ustnego w Warszawie w dniach 7-8 kwietnia br. Profile najlepszych kandydatów zostaną polecone przez komisję selekcyjną osobom nadzorującym staże w biurach poszczególnych Partnerów programu w Waszyngtonie. Praktyki trwają 6-8 tygodni i organizowane są w okresie sierpień-wrzesień.   Koszty programu stażowego (wiza do USA, przelot samolotem w obie strony, zakwaterowanie) pokrywają w całości organizatorzy programu. Stażyści otrzymują również od organizatorów kieszonkowe. W przypadku stypendystów FEP, koszty związane z odbyciem stażu w Kongresie Stanów Zjednoczonych zostaną pokryte przez FEP z grantu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.   UWAGA: Podopiecznych FEP - stypendystów pomostowych i wolontariuszy Projektora - prosimy o zaznaczenie w CV, że są podopiecznymi Fundacji.   Organizatorem programu praktyk jest TFLF, instytucja powołana by umożliwić najzdolniejszym polskim studentom odbycie stażu w biurach prominentnych przedstawicieli władzy ustawodawczej w Waszyngtonie. Program został powołany do życia przez absolwentów podobnych praktyk organizowanych przez US-EU Government Initiatives (USEUGI) – instytucji działającej w latach 2004- 2014 praktycznie dzięki wysiłkom jednej osoby – p. Marka Podhoreckiego. Program zawieszono po śmierci założyciela w 2014 roku. Grupa absolwentów tego programu zebrała się jednak pod koniec 2015 roku i postanowiła kontynuować tamtą inicjatywę, powołując do życia TFLF. W 2016 roku odbyła się pierwsza edycja nowego programu. Trójka stażystów udała się w sierpniu 2016r. na staże do Waszyngtonu. Jako organizacja TFLF zorganizowało także stażystom kilkanaście spotkań okołostażowych. Waszyngtońscy stażyści odwiedzili m.in fabrykę Boeinga w Charleston oraz Departament Stanu USA, odbyli również spotkania m.in z prof. Josephem Stiglitzem w Banku Światowym, Ianem Brzezinskim w Atlantic Council czy byłym Ambasadorem RP w USA – Ryszardem Schnepfem. Więcej informacji o inicjatywie na: www.transatlanticforum.org   
W gronie znakomitych gości, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości podsumowała na uroczystej gali jubileuszowej 25 lat swojej działalności. Spotkanie wieńczące rok jubileuszowy odbyło się 23 maja 207 r. w hotelu Polonia Palace w Warszawie. W uroczystości uczestniczyli Ambasador Jerzy Koźmiński, Prezes Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności; profesor Marek Rocki, senator, Rektor Szkoły Głównej Handlowej; profesor Andrzej Koźmiński, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego; profesor Anna Fornalczyk, Członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności; dr Krzysztof Pawłowski, Członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wśród gości, oprócz członków Rady FEP, wieloletnich partnerów, fundatorów i przyjaciół Fundacji, znaleźli się również stypendyści FEP, przedstawiciele organizacji lokalnych uczestniczących w Programie Stypendiów Pomostowych, rektorzy szkół wyższych oraz przedstawiciele środowiska organizacji pozarządowych.   Zgromadzonych gości powitał przewodniczący Rady FEP, profesor Bogdan Grzeloński, który podkreślił w swoim wystąpieniu misję i cele, które wyznaczały drogę Fundacji od początku jej działalności oraz rolę profesora Jerzego Dietla jako założyciela i długoletniego Prezesa Fundacji, pełniącego tę funkcję od początku istnienia FEP. Ambasador Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której programy realizuje FEP, gratulował Fundacji pięknego jubileuszu, opowiedział o wspólnych korzeniach obu Fundacji oraz wspomniał o programach realizowanych w imieniu PAFW przez FEP, w tym o nowym obszarze działalności - programie „Projektor – wolontariat studencki”, który z początkiem 2017 roku przeszedł pod skrzydła Fundacji. Podziękowania i osobiste wspomnienia wygłosił Prezes FEP, profesor Jerzy Dietl, który opowiedział jak ważne dla kraju, w ocenie Fundacji, było realizowanie misji budowy kapitału intelektualnego i wpierania rozwoju edukacji akademickiej. Zgromadzeni goście obejrzeli prezentację podsumowującą działalność FEP w kilkuminutowym filmie, dzięki której można było odbyć podróż przez 25 lat historii Fundacji.     Jubileuszowa gala była doskonałą okazją do złożenia podziękowań i gratulacji wieloletnim fundatorom i partnerom. Prezes Fundacji oraz Przewodniczący Rady FEP wręczyli partnerom specjalnie przygotowane na tę okazję dyplomy. W pierwszej grupie odbierających dyplomy znalazły się: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja mBanku, Fundacja Orange i Agencja Nieruchomości Rolnych. Wśród nagrodzonych znalazły się też Fundacja BGŻ BNP Paribas, Fundacja PZU i Fundacja BGK. Drugą grupą nagrodzonych były lokalne organizacje pozarządowe, które uczestniczą w Programie Stypendiów Pomostowych. Uhonorowane zostały organizacje, które najaktywniej i najdłużej uczestniczą w programie, przyczyniając się do jego sukcesu: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski, Grupa Nieformalna - Ochotnicza Straż Pożarna z Górowa Iławeckiego, Nidzicki Fundusz Lokalny, Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego, Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi, Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków. W gronie uhonorowanych znalazły się również Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego, Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego oraz Fundacja Edukacji Międzynarodowej.      Kolejne dyplomy trafiły do zasłużonych partnerów w różnych projektach promujących i popularyzujących wiedzę ekonomiczną. Dyplomy otrzymały: Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz Akademia Leona Koźmińskiego, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University i Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. W gronie uhonorowanych znaleźli się również partnerzy medialni programów Fundacji: Forum Akademickie, Wydawnictwo Edukacyjne Perspektywy oraz dziennik Rzeczpospolita. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć również głosu stypendystów Fundacji. W ich imieniu wystąpili: były stypendysta, dr Robert Kędzierawski oraz aktualny stypendysta pomostowy, student Szkoły Głównej Handlowej, Bogdan Marek. Programy prowadzone przez Fundację są potrzebne, a ich wpływ na młodych ludzi nie do oszacowania. Nie chodzi tu tylko o wsparcie finansowe, ale o pokazanie młodym ludziom – często w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, że warto się starać i że ktoś ich starania zauważa. Stypendyści Fundacji, których miałem okazję poznać, to ludzie pełni energii, którzy chcą zmieniać świat na lepsze. I ja wierzę, że to możliwe i spora część z tych osób, która otrzymała pomoc – pomoże komuś w przyszłości – mówił Bogdan Marek.  Miłym akcentem na zakończenie uroczystości był występ stypendysty Fundacji, Konrada Gzika, studenta wydziału instrumentalnego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, laureata wielu konkursów muzycznych i uczestnika uznanych festiwali, który zagrał na saksofonie z akompaniamentem fortepianu, na którym zagrała Agata Muras, studentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie fortepianu. Razem wykonali Sonatę cis-moll francuskiej kompozytorki Fernande Decruck. Od początku swojej działalności Fundacja przeznaczyła na realizację przedsięwzięć edukacyjnych 125 milionów złotych, w tym ponad 110 milionów złotych na sfinansowanie ponad czterdziestu czterech tysięcy różnego rodzaju stypendiów. W sumie z programów Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości skorzystało ponad 60 000 osób. Fundacja składa serdeczne podziękowania wszystkim fundatorom, instytucjom i osobom, dzięki którym mogła i może prowadzić swoją działalność. Szczególne podziękowania kieruje do Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.      
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości jest nowym realizatorem programu „Projektor – wolontariat studencki”. To efekt porozumienia zawartego 29 grudnia 2016 roku pomiędzy Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW) a Fundacją Rozwoju Wolontariatu (FRW) i FEP.