W dniach 25-26 czerwca, w Łodzi odbyła się ogólnopolska konferencja „Rozwijanie możliwości edukacyjnych młodzieży ze wsi i małych miast”. To już drugie spotkanie z rozpoczętego w ubiegłym roku cyklu konferencji środowiska organizacji pozarządowych, w szczególności organizacji lokalnych, a także beneficjentów Programu Stypendiów Pomostowych i innych inicjatyw skierowanych do młodzieży pochodzącej ze wsi i małych miast. Ich celem jest stworzenie platformy dyskusji i wymiany doświadczeń, zmierzającej do poprawy oferty edukacyjnej oraz lepszego jej dopasowania do potrzeb otoczenia i środowiska, do którego jest adresowana. Tegoroczna konferencja skupiła się na rozwijaniu możliwości edukacyjnych, a więc warunkom realizacji aspiracji młodych ludzi i roli, jaką odgrywają w tym procesie organizacje pozarządowe. Cykl jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi oraz Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. W konferencji uczestniczyły 52 osoby, reprezentujące poza organizatorami, organizacje związane z programami stypendialnymi, m.in. NBP, Fundację PZU, Fundację NBP, organizacje pozarządowe związane z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, inne organizacje pozarządowe o lokalnym i ogólnopolskim zasięgu działań, samorządy, administrację rządową oraz beneficjenci Programu Stypendiów Pomostowych (stypendyści).
Drodzy Stypendyści, Zapraszamy Was do udziału w II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji organizowanej przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości we współpracy ze Stypendystami Programu Stypendiów Pomostowych. W tej edycji proponujemy konferencję „Droga do rozwoju – naukowego i nie tylko”. Chcemy, by poza aspektem naukowym, podejmowała również tematy związane z zaangażowaniem społecznym, ścieżką kariery i rozwojem kompetencji osobistych. Zapraszamy Was do udziału czynnego (wystąpienie z referatem – 15 min.) lub jako słuchacze. Proponujemy Wam dwa terminy: 2 – 3 czerwca (czwartek, piątek) lub 3 – 4 czerwca (piątek, sobota). Prosimy, abyście zadeklarowali, który termin Wam bardziej odpowiada. Głosem większości wybierzemy lepszy. Konferencja będzie miała charakter edukacyjny, w programie znajdą się: panel ekspercki, wystąpienia studentów oraz warsztaty. Udział jest bezpłatny, koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają Organizatorzy. Konferencja odbędzie się w Łodzi. Prosimy o przesłanie do 13.04 na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. \n Waszego wyboru terminu, jednego z dwóch zaproponowanych oraz wstępną deklarację rodzaju uczestnictwa. Dalsze szczegóły będziemy przekazywali w kolejnych mailach. Pozdrawiamy i zachęcamy do udziału, Organizatorzy
Konferencja naukowa stypendystów pomostowych „Droga do rozwoju – naukowego i nie tylko”, która odbyła się w Łodzi w dniach 3-4 czerwca, udała się fantastycznie! Fundatorem spotkania była Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, organizatorami: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości oraz Stypendyści.

Cykl konferencji dla organizacji pozarządowych poświęcony jest rozwijaniu możliwości edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości. Podejmuje również kwestię roli organizacji pozarządowych w niwelowaniu dysproporcji w dostępie do edukacji akademickiej i atrakcyjnego rynku pracy między młodzieżą z regionów wiejskich a młodzieżą wielkomiejską. Skierowany jest do środowiska organizacji pozarządowych, w szczególności organizacji lokalnych, a także beneficjentów Programu Stypendiów Pomostowych i innych inicjatyw skierowanych do młodzieży pochodzącej ze wsi i małych miast. Konferencje są wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi oraz Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.   DOTYCHCZAS ZORGANIZOWANE KONFERENCJE Wolontariat – jak czyniąc dobro rozwijać organizację i kompetencje Konferencja odbyła się w dniach 29-30 czerwca 2017 roku w Łodzi. Seminarium było szóstym z cyklu spotkań i poświęcone było możliwości wzmocnienia organizacji pozarządowych i ich beneficjentów, w szczególności stypendystów,  poprzez rozwinięcie działalności wolontarystycznej w organizacji oraz podniesieniu kompetencji NGO-sów w zakresie sposobów organizowania i rozwijania  działalności wolontaryjnej i współpracy z wolontariuszami. Główną formą zajęć w ciągu dwudniowego spotkania były warsztaty. W konferencji uczestniczyło 38 osób. Konferencja finansowana była przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.   Klub stypendysty - jak zrobić to z powodzeniem Konferencja odbyła się w Łodzi, w dniach 10-11 czerwca 2016. Dwa dni zajęć w formule warsztatowej poświęcone było budowaniu społeczności stypendystów programów stypendialnych, która odgrywa ważną rolę wspierająco-promocyjną przy realizacji programów stypendialnych oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych oferowanych młodym ludziom przez organizacje pozarządowe. Konferencja finansowana była przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.   Jak trafić do bizensu i mediów. Skuteczna komunikacja organizacji pozarządowych Konferencja odbyła się 11-12 czerwca 2015 i była czwartym z cyklu spotkań. W konferencji uczestniczyło ponad 40 osób.  Poruszane na konferencji kwestie dotyczyły sprawnej i skutecznej komunikacji NGO z mediami i biznesem, która odgrywa decydującą rolę w efektywnej realizacji programów stypendialnych oraz innych projektów edukacyjnych organizacji pozarządowych adresowanych do młodych ludzi. Celem konferencji było podniesienie kompetencji NGO-sów prowadzących programy stypendialne i edukacyjne w zakresie komunikowania się z mediami, przygotowania i realizacji programów oraz komunikacji z potencjalnymi darczyńcami. W wydarzeniu wzięło udział 40 osób. Konferencja finansowana była przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.   Rozwijanie kompetencji młodzieży ze wsi i małych miast – Orientacja na cele i skuteczne działanie Konferencja odbyła się w 12-13 czerwca 2014 i była trzecim z cyklu spotkań. Uczestniczyło w niej 45 osób. Konferencja poświęcona była rozwijaniu umiejętności aktywnego poszukiwania własnej drogi w życiu przez młodych ludzi, rozbudzaniu ich aspiracji edukacyjnych i roli jaką w tym procesie mogą odegrać organizacje pozarządowe. Jednym z zasadniczych elementów, były warsztaty dotyczące kształtowania zdolności uruchamiania procesów psychicznych warunkujących skuteczne działanie. Konferencja finansowana była przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.   Rozwijanie możliwości edukacyjnych młodzieży ze wsi i małych miast Konferencja odbyła się 25-26 czerwca 2013.  Uczestniczyły w niej 52 osoby. Tematyka konferencji dotyczyła rozwijania możliwości edukacyjnych - warunków realizacji aspiracji młodych ludzi oraz roli jaką odgrywają w tym procesie organizacje pozarządowe. Jednym z zasadniczych elementów był panel dyskusyjny z potencjalnymi pracodawcami, prezentujący ich oczekiwania i wymagania wobec przyszłych pracowników. Konferencja finansowana była przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.   Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ze wsi i małych miast Konferencja odbyła się 20-21 czerwca 2012. Uczestniczyło w niej 60 osób. Tematyka konferencji dotyczyła przemian społecznych i gospodarczych na terenach wiejskich oraz procesu wyrównywania i zwiększania szans na sukces.  Uczestnicy konferencji wzięli również udział w warsztatach dot. działań na rzecz podnoszenia aspiracji edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości oraz umiejętności ułatwiających kontynuowanie edukacji. Konferencja finansowana była przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.      
Okres studiów to nie tylko czas nauki, ale również czas niezliczonych możliwości, rozwoju pasji i zainteresowań, nabywania nowych kompetencji. Dlatego dla naszych stypendystów organizujemy dodatkowe aktywności, takie jak udział w szkoleniach i konferencjach. Konferencje "Naukowy Start" są dla stypendystów pomostowych miejscem debiutu naukowego oraz platformą wymiany myśli i doświadczeń. Do tej pory, przy aktywnym udziale studentów - stypendystów, zorganizowaliśmy trzy konferencje.  III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Stypendystów Pomostowych „Naukowy Start” odbyła się 1-2 czerwca 2018 r. w Łodzi. Zgromadziła 100 uczestników z całej Polski – stypendystów pomostowych i wolontariuszy programu Projektor, zainteresowanych szeroko pojętym tematem rozwoju naukowego i osobistego. Podczas dwóch dni konferencji uczestnicy zaprezentowali 35 wystąpień, między innymi z zakresu nauk humanistycznych, prawnych, psychologii, nauk ekonomicznych, była również sesja poświęcona wolontariatowi. Uczestnicy zaprezentowali rezultaty swojej dotychczasowej pracy naukowej, wyniki badań, podzielili się swoimi zainteresowaniami naukowymi i pasjami. Na zakończenie konferencji przeprowadzony został konkurs, w którym uczestnicy głosowali na najlepsze wystąpienie konferencyjne. Zwycięzcą został Michał, student Uniwersytetu Warszawskiego, który za zwycięską prezentację referatu "Inteligencja ludzka vs. Sztuczna. W czym komputery są (będą) od nas lepsze. Inteligencja, magia czy matematyka?". Dwa równorzędne drugie miejsca zajęli: Robert, student Politechniki Poznańskiej, z referatem "Czy trzeba wyjeżdżać za granicę, aby poznać język obcy?" oraz Elwira, studentka Uniwersytetu Warszawskiego, z referatem "Jak opowiadać reklamy? Storytelling na rynku polskim".Fundatorem spotkania była Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, organizatorami: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości oraz Stypendyści Pomostowi i Wolontariusze programu „Projektor”.Referaty stypendystów opublikowane zostaną w specjalnym wydawnictwie konferencyjnym.   II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców "Naukowy Start. Droga do rozwoju" odbyła się 3-4 czerwca 2016 roku w Łodzi, zorganizowana została z inicjatywy i z pomocą stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych. Zgromadziła ponad 100 uczestników – byłych i obecnych stypendystów pomostowych, zainteresowanych szeroko pojętym tematem rozwoju naukowego i osobistego. Konferencja była okazją do podzielenia się zainteresowaniami i wynikami pierwszych badań naukowych oraz do poznania innych stypendystów, nawiązania kontaktów i wymiany poglądów. Podczas spotkania stypendyści zaprezentowali 19 wystąpień, między innymi z zakresu nauk humanistycznych, prawnych, psychologii, nauk ekonomicznych. Pierwszego dnia konferencji stypendyści wysłuchali panelu eksperckiego, na którym wystąpili: dr Katarzyna Maniszewska, prof. dr hab. Marek Wroński i prof. dr hab. Ryszard Kleszcz. Wysłuchali również wystąpień stypendystów, którzy zaprezentowali rezultaty swojej dotychczasowej pracy naukowej, wyniki badań, podzielili się swoimi zainteresowaniami naukowymi i pasjami. Dzień zakończył się spotkaniem z wolontariuszami – przedstawicielami programu Projektor – wolontariat studencki, którzy z wielką pasją opowiedzieli o tym, czemu warto angażować się w działania społeczne. Drugi dzień konferencji to ciąg dalszych ciekawych wystąpień prelegentów – stypendystów oraz ciekawe i inspirujące warsztaty w grupach dotyczące stylu wypowiedzi naukowej, poprowadzone przez dr Aleksandrę Pawlik oraz urzeczywistniania pomysłów, poprowadzone przez blogera, start-up’owca i podróżnika, Kamila Bąbla. Udział w konferencji był dla uczestników bezpłatny, koszty zakwaterowania i wyżywienia pokryła Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Referaty stypendystów opublikowane zostały w specjalnym wydawnictwie konferencyjnym. I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców Naukowy Start odbyła się 17-18 czerwca 2013 w Łodzi. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych. Wzięło w niej udział 45 osób - studenci - stypendyści Programu Stypendiów Pomostowych, przedstawiciele organizatorów i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Uniwersytetu Łódzkiego – partnera wydarzenia. Głównym założeniem było stworzenie platformy twórczej wymiany myśli, a także możliwości debiutu naukowego. Młodzi ludzie mogli uczestniczyć w spotkaniu czynnie lub biernie. Czynni uczestnicy wystąpili z prezentacjami na temat przedmiotu swoich badań naukowych, ich wyników, a także aktywności pozauczelnianych. Wygłoszono 19 referatów, m. in. z dziedziny: chemii, energetyki, prawa, finansów, literatury i marketingu. Wśród referujących przeprowadzony został konkurs na najlepszą prezentację, w wyniku którego 3 osoby otrzymały nagrody rzeczowe. Referaty prezentowane podczas konferencji, opublikowane zostały jesienią 2013 roku, w samodzielnym wydawnictwie pokonferencyjnym. Poza prezentacjami stypendystów, podczas konferencji wygłoszone zostały referaty przedstawicieli środowiska naukowego łódzkich uczelni. Odbyły się także warsztaty, mające na celu wzbogacenie umiejętności autorów w przygotowaniu prac naukowych oraz prezentacji wyników badań.   Konferencja oraz wydanie publikacji pokonferencyjnej finansowane były z grantu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.