Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości utworzona została w 1991 roku.

Od początku istnienia misją i celem Fundacji jest finansowanie i wspieranie rozwoju kapitału intelektualnego dla gospodarki rynkowej.

 

Naszą misję realizujemy poprzez:

  • przyznawanie stypendiów naukowych i socjalnych
  • przyznawanie stypendiów na częściowe pokrycie kosztów studiów za granicą
  • inicjowanie i organizowanie konkursów przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości
  • inicjowanie i organizowanie konferencji poświęconych przede wszystkim jakości kształcenia; seminariów i zjazdów naukowych
  • pokrywanie kosztów udziału w kongresach, konferencjach i sympozjach
  • wspieranie aktywnych metod nauczania
  • popieranie nauki języków obcych
  • inicjowanie oraz dofinansowanie publikacji ułatwiających szkolenia w dziedzinie ekonomii i zarządzania

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi PROGRAMAMI