27 listopada w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczysta inauguracja dwunastej edycji Programu Stypendiów Pomostowych. W wydarzeniu wzięła udział Pani Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP, która objęła tegoroczną edycję honorowym patronatem. W uroczystości uczestniczył również Minister Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta RP.

„Przysłowie rzymskie mówi: audaces fortuna iuvat, co znaczy: szczęście sprzyja odważnym. Jesteście odważni, bo po pierwsze – mimo obiektywnych, poważnych trudności zdecydowaliście się kontynuować naukę, a to dowód dużej odwagi. Odważyliście się też zwrócić o pomoc po stypendium, nie baliście się tego, nie wstydziliście się” – słowa te zaadresowała Pani Anna Komorowska do stypendystów obecnych podczas spotkania.

W Programie przyznano już blisko 17 tys. stypendiów. Stypendium na I rok nauki na dziennych studiach magisterskich otrzymało ponad 12 tys. absolwentów szkół średnich, w tym 821 w ramach obecnej – XII edycji.