Uroczysta inauguracja XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych, w ramach którego młodzi ludzie z małych miejscowości, pochodzący z niezamożnych rodzin, otrzymują stypendia na studia, odbyła się14 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie. Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją Programu sprawuje Pani Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP.

„Gdyby nie tego rodzaju inicjatywy, jak Program Stypendiów Pomostowych, to wiele zdolnych, niezamożnych osób drogę akademickiej kariery miałoby zamkniętą" – powiedział Profesor Tomasz Nałęcz, Doradca Prezydenta RP, który w imieniu Prezydenta RP i jego Małżonki podziękował partnerom programu za ich zaangażowanie oraz złożył gratulacje wszystkim stypendystom.

 

 

 

 

 „Gratuluję gorąco wszystkim wyróżnionym w trzynastej edycji programu Stypendiów Pomostowych, któremu mam przyjemność już po raz kolejny patronować" – tak w specjalnym video zwróciła się do stypendystów Pani Anna Komorowska, która nie mogła osobiście wziąć udziału w inauguracji. „ Przed Wami otwierają się nowe drogi i życiowe szanse, a pomyślna przyszłość jest już teraz w zasięgu waszych możliwości. Życzę, byście mądrze i odważnie wykorzystali tę nadarzającą się okazję" – powiedziała Małżonka Prezydenta RP.

Grupa 50 stypendystów osiągających najlepsze wyniki w nauce otrzymała dyplomy z rąk Profesora Marka Ratajczaka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Profesora Tomasza Nałęcza, Rafała Grodzickiego, Członka Zarządu PZU Życie S.A. i współgospodarza uroczystości oraz Jerzego Koźmińskiego, Prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

 

 

W imieniu stypendystów Partnerom i Fundatorom Programu dziękowała Katarzyna Nawrotek, stypendystka pomostowa i doktorantka programu, która w 2014 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Pani Katarzyna prowadzi badania nad materiałami, które wspomagają regenerację rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych, uhonorowana została złotym medalem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w kategorii „Najlepsza Kobieta Wynalazczyni" podczas 42 Międzynarodowej Wystawy Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów w Genewie w 2014 r.

Na zakończenie uroczystości koncert fortepianowy zagrał Kacper Odrobny – tegoroczny stypendysta Programu Stypendiów Pomostowych, student I roku Akademii Sztuki w Szczecinie.

 

Ten album nie zawiera żadnych elementów