846 stypendiów pomostowych na pierwszy rok studiów otrzymali studenci pochodzący z małych miejscowości, którzy rozpoczęli studia dzienne. 25 listopada w Warszawie odbyła się się uroczysta inauguracja czternastej edycji Programu Stypendiów Pomostowych.

Grupa 40 stypendystów, reprezentująca prawie 1300 tegorocznych stypendystów – studentów z całej Polski, otrzymała dyplomy z rąk Profesora Marka Ratajczaka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Profesor Anny Fornalczyk, członkini rady dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz gospodarza uroczystości Jerzego Koźmińskiego, Prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i przedstawiciela Narodowego Banku Polskiego, Dariusza Jadowskiego, Dyrektora Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP. W uroczystości wziął udział Paul Wayne Jones, Ambasador USA w Polsce, a także przedstawiciele organizacji i instytucji wspierających program.

 

 stypendia pomostowe 1www

 

„Jest dla nas źródłem wielkiej satysfakcji, że w tym programie, będącym wspólnym przedsięwzięciem wielu partnerów, przyznano już blisko 20 tysięcy stypendiów” – powiedział Ambasador Koźmiński. „Stypendia Pomostowe” to rozbudowany system stypendialny oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne.

 

fep-warszawa-24

 

Program ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów wyższych poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. W ramach programu przyznawanych jest 6 różnych stypendiów. Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą, stypendiów doktoranckich oraz staży w Stanach Zjednoczonych i w kraju.

 

Od początku istnienia programu przyznano ponad 19 500 różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 14 100 na I rok studiów. W roku akademickim 2015/2016 1286 studentów i doktorantów otrzymuje stypendia, w tym 846 studentów – stypendia na I rok studiów. Na realizację czternastu edycji programu Partnerzy przeznaczyli prawie 92 miliony zł.

 

Podczas inauguracji odbyło się również uroczyste podsumowanie konkursu dla stypendystów pomostowych, ogłoszonego wiosną i rozstrzygniętego w sierpniu tego roku. Stypendyści, w pracach przesyłanych na konkurs, przedstawiali swoje losy, drogę do sukcesu, walkę o spełnienie marzeń i zrealizowanie życiowych aspiracji. Najlepsze prace konkursowe opublikowane zostały w specjalnym wydawnictwie, zaś podczas inauguracji uhonorowano zwycięzców i wyróżnionych w konkursie. Więcej o konkursie i jego wynikach można przeczytać na stronie Programu Stypendiów Pomostowych.

 

fep-warszawa-77

stypendia esej 1www

 

„Stypendia Pomostowe” są jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona Partnerów: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji BGK, Fundacji BGŻ BNP Paribas, Fundacji mBanku, Fundacji Orange, Edukacyjnej Fundacji im. Prof. Romana Czerneckiego, a także koalicji ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych. Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

 

Patronat medialny nad Programem sprawuje Rzeczpospolita, Forum Akademickie oraz Perspektywy.

 

Ten album nie zawiera żadnych elementów