Z dumą informujemy o sukcesie stypendystki pomostowej, p. Aleksandry Bartkowskiej, która w kwietniu tego roku rozpocznie ośmiomiesięczny staż w Europejskiej Organizacji badań Jądrowych CERN w Genewie.

"Od kwietnia do grudnia 2019 roku będę odbywać staż w CERN w Genewie w ramach programu Technical Studentship: Material and Surface Science, w dziale TE-VSC-SCC ( (Technology Department/Vacuum Surfaces & Coatings Group/Surface Coatings and Chemistry Section). Będę zajmowała się badaniem powierzchni materiałów objętościowych oraz wytwarzanych na nich cienkich warstw nadprzewodzących. Ponadto będę badać zawartość gazów resztkowych uwięzionych w warstwach nadprzewodnikowych korzystając m.in. z metody spektrometrii masowej.

Chciałabym podziękować Fundacji za wspaniałą działalność, za umożliwienie dobrego startu na studiach oraz w szczególności za program stypendiów językowych oraz warsztatów rozwijających kompetencje miękkie, które pomogły uwierzyć mi w swoje możliwości oraz zaplanować ścieżkę kariery.”

 

 BA www 2

Pani Aleksandra jest studentką Politechniki Warszawskiej, na kierunku Inżynieria materiałowa. W ramach Programu Stypendiów Pomostowych otrzymywała stypendium pomostowe na I roku studiów, otrzymywała również stypendium językowe, brała udział w warsztatach dla stypendystów „Kariera i rynek pracy”, zaś w 2018 roku była aktywnym uczestnikiem konferencji stypendystów pomostowych „Naukowy Start”.

 

Serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na stażu!