Ponad tysiąc studentów otrzymuje w bieżącym roku akademickim stypendia w Programie Stypendiów Pomostowych, w tym ponad sześćset osób na pierwszy rok studiów. W ciągu 19 lat działania programu już 17 tysięcy młodych ludzi otrzymało wsparcie finansowe na studiach.

 

"Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, dzięki któremu zdolna, niezamożna młodzież ze wsi i małych miejscowości otrzymuje stypendia na I rok i dalsze lata studiów. Program, zainicjowany w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, jest aktualnie jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce.

Stypendia pomostowe to ogromne wsparcie dla młodych i ambitnych osób, które chcą rozwijać się i kontynuować edukację na uczelniach wyższych w Polsce. Jest to wsparcie nie tylko finansowe, ale też merytoryczne, społeczne i szkoleniowe – mówi Martyna Kieliszek, stypendystka, studentka Politechniki Warszawskiej. – Dzięki programom stypendialnym stałam się osobą niezależną, podwyższyłam znajomość języka angielskiego, studiowałam za granicą i poszerzyłam swoje horyzonty. Szkolenia i warsztaty dla stypendystów pomostowych wprowadziły mnie w środowisko rynku pracy i pomogły stawać się jego częścią. Dzięki stypendiom pomostowym zdobyłam motywację do stawiania i realizowania własnych celów, pracy nad sobą, a także wiarę w swoje możliwości – dodaje stypendystka.

Stypendia pomostowe otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z dobrymi wynikami w nauce, którzy rozpoczynają I rok studiów dziennych w uczelniach publicznych i spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, lub są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub pochodzą z rodziny wielodzietnej albo są wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, lub mają rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Stypendium na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich. Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje miękkie oraz umiejętności niezbędne do rozwijania późniejszej kariery zawodowej.

Dzięki Partnerom w roku akademickim 2020/21 mogliśmy przyznać ponad tysiąc stypendiów na wszystkie lata studiów, w tym ponad 600 na pierwszy rok nauki. Nasi stypendyści studiują w akademickich uczelniach publicznych w całej Polsce, na wielu różnych kierunkach.

„Stypendia Pomostowe” są jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano ponad 25 tysięcy różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 17 tysięcy na pierwszy rok studiów. Na realizację dziewiętnastu edycji programu jego Partnerzy przeznaczyli ponad 123 miliony zł.

 

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Autor i Partner Strategiczny Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Partner Strategiczny Programu: Narodowy Bank Polski

Partnerzy Główni: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas

Partnerzy: Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych

Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Patroni Medialni: Rzeczpospolita, Forum Akademickie, Perspektywy, dlaStudenta.pl

 

Więcej informacji o programie na: www.stypendia-pomostowe.pl