Ogłaszamy kolejne edycje konkursów o stypendia na starsze lata studiów dla stypendystów pomostowych.

Szczegółowe informacje o stypendiach na rok akademicki 2014/2015 znajdują się tutaj:

PROGRAM STYPEDIÓW JĘZYKOWYCH

STYPENDIA KORPORACYJNE PAFW EKONOMIA+

STUDIUJ ZA GRANICĄ

IX EDYCJA KONKURSÓW KORPORACYJNYCH

XII EDYCJA KONKURSU PRYMUS