W gronie znakomitych gości, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości podsumowała na uroczystej gali jubileuszowej 25 lat swojej działalności. Spotkanie wieńczące rok jubileuszowy odbyło się 23 maja 207 r. w hotelu Polonia Palace w Warszawie.

W uroczystości uczestniczyli Ambasador Jerzy Koźmiński, Prezes Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności; profesor Marek Rocki, senator, Rektor Szkoły Głównej Handlowej; profesor Andrzej Koźmiński, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego; profesor Anna Fornalczyk, Członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności; dr Krzysztof Pawłowski, Członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wśród gości, oprócz członków Rady FEP, wieloletnich partnerów, fundatorów i przyjaciół Fundacji, znaleźli się również stypendyści FEP, przedstawiciele organizacji lokalnych uczestniczących w Programie Stypendiów Pomostowych, rektorzy szkół wyższych oraz przedstawiciele środowiska organizacji pozarządowych.

 

Zgromadzonych gości powitał przewodniczący Rady FEP, profesor Bogdan Grzeloński, który podkreślił w swoim wystąpieniu misję i cele, które wyznaczały drogę Fundacji od początku jej działalności oraz rolę profesora Jerzego Dietla jako założyciela i długoletniego Prezesa Fundacji, pełniącego tę funkcję od początku istnienia FEP.

25lat FEP mowy


Ambasador Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której programy realizuje FEP, gratulował Fundacji pięknego jubileuszu, opowiedział o wspólnych korzeniach obu Fundacji oraz wspomniał o programach realizowanych w imieniu PAFW przez FEP, w tym o nowym obszarze działalności - programie „Projektor – wolontariat studencki”, który z początkiem 2017 roku przeszedł pod skrzydła Fundacji.


Podziękowania i osobiste wspomnienia wygłosił Prezes FEP, profesor Jerzy Dietl, który opowiedział jak ważne dla kraju, w ocenie Fundacji, było realizowanie misji budowy kapitału intelektualnego i wpierania rozwoju edukacji akademickiej.


Zgromadzeni goście obejrzeli prezentację podsumowującą działalność FEP w kilkuminutowym filmie, dzięki której można było odbyć podróż przez 25 lat historii Fundacji.

 

 

Jubileuszowa gala była doskonałą okazją do złożenia podziękowań i gratulacji wieloletnim fundatorom i partnerom. Prezes Fundacji oraz Przewodniczący Rady FEP wręczyli partnerom specjalnie przygotowane na tę okazję dyplomy. W pierwszej grupie odbierających dyplomy znalazły się: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja mBanku, Fundacja Orange i Agencja Nieruchomości Rolnych. Wśród nagrodzonych znalazły się też Fundacja BGŻ BNP Paribas, Fundacja PZU i Fundacja BGK.


Drugą grupą nagrodzonych były lokalne organizacje pozarządowe, które uczestniczą w Programie Stypendiów Pomostowych. Uhonorowane zostały organizacje, które najaktywniej i najdłużej uczestniczą w programie, przyczyniając się do jego sukcesu: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski, Grupa Nieformalna - Ochotnicza Straż Pożarna z Górowa Iławeckiego, Nidzicki Fundusz Lokalny, Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego, Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi, Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków. W gronie uhonorowanych znalazły się również Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego, Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego oraz Fundacja Edukacji Międzynarodowej.

 

fep 8701 www fep 8719 www fep 8733 www


Kolejne dyplomy trafiły do zasłużonych partnerów w różnych projektach promujących i popularyzujących wiedzę ekonomiczną. Dyplomy otrzymały: Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz Akademia Leona Koźmińskiego, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University i Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. W gronie uhonorowanych znaleźli się również partnerzy medialni programów Fundacji: Forum Akademickie, Wydawnictwo Edukacyjne Perspektywy oraz dziennik Rzeczpospolita.


Na spotkaniu nie mogło zabraknąć również głosu stypendystów Fundacji. W ich imieniu wystąpili: były stypendysta, dr Robert Kędzierawski oraz aktualny stypendysta pomostowy, student Szkoły Głównej Handlowej, Bogdan Marek. Programy prowadzone przez Fundację są potrzebne, a ich wpływ na młodych ludzi nie do oszacowania. Nie chodzi tu tylko o wsparcie finansowe, ale o pokazanie młodym ludziom – często w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, że warto się starać i że ktoś ich starania zauważa. Stypendyści Fundacji, których miałem okazję poznać, to ludzie pełni energii, którzy chcą zmieniać świat na lepsze. I ja wierzę, że to możliwe i spora część z tych osób, która otrzymała pomoc – pomoże komuś w przyszłości – mówił Bogdan Marek. 

25lat FEP styp

Miłym akcentem na zakończenie uroczystości był występ stypendysty Fundacji, Konrada Gzika, studenta wydziału instrumentalnego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, laureata wielu konkursów muzycznych i uczestnika uznanych festiwali, który zagrał na saksofonie z akompaniamentem fortepianu, na którym zagrała Agata Muras, studentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie fortepianu. Razem wykonali Sonatę cis-moll francuskiej kompozytorki Fernande Decruck.


Od początku swojej działalności Fundacja przeznaczyła na realizację przedsięwzięć edukacyjnych 125 milionów złotych, w tym ponad 110 milionów złotych na sfinansowanie ponad czterdziestu czterech tysięcy różnego rodzaju stypendiów. W sumie z programów Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości skorzystało ponad 60 000 osób.


Fundacja składa serdeczne podziękowania wszystkim fundatorom, instytucjom i osobom, dzięki którym mogła i może prowadzić swoją działalność. Szczególne podziękowania kieruje do Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Jubileusz 25 lat Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości