Studenci z 13 uczelni z całej Polski walczyli w Łodzi o zwycięstwo w 18 edycji popularnego konkursu Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie, dedykowanego dla studentów kierunków ekonomicznych. Młodzi ludzie sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności mierząc się z praktycznymi problemami występującymi w przedsiębiorstwach i spróbowali swoich sił w negocjacjach. Uczestnicy najlepszych 5 drużyn otrzymali atrakcyjne nagrody finansowe. Zwyciężyła drużyna Wydziału Zarządzania i Finansów Akademii Leona Koźmińskiego – każdy z członków zespołu otrzymał nagrodę w wysokości 2 500 zł.

 

Konkurs odbył się w Łodzi w dniach 22 – 24 maja 2014. Organizowany był przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, przy wsparciu finansowym Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundacji Narodowego Banku Polskiego.

 

W konkursie startowały zespoły studentów III roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z dziedziny ekonomii, finansów i zarządzania – mówi Zofia Sapijaszka z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, organizującej wydarzenie. Konkurs stanowi doskonałą okazję do zweryfikowania wiedzy i umiejętności nabytych na studiach oraz zastosowania ich w praktyce.

 

Była to już 18 edycja konkursu, cieszącego się niesłabnącym zainteresowaniem studentów. Pula nagród w konkursie wyniosła 38 750 zł. Nagrodzeni zostali uczestnicy 5 najlepszych zespołów:

  • Nagrodę I stopnia w wysokości 2.500 zł (dla każdego członka zespołu) otrzymał zespół Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie – Wydział Zarządzania i Finansów.
  • Nagrodę II stopnia w wysokości 2.000 zł (dla każdego członka zespołu), zespół Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Wydział Ekonomiczny.
  • Nagrodę III stopnia w wysokości 1.500 zł (dla każdego członka zespołu), zespół Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej.
  • Nagrodę IV stopnia w wysokości 1.000 zł (dla każdego członka zespołu), zespół Politechniki Opolskiej – Wydział Ekonomii i Zarządzania.
  • Nagrodę V stopnia w wysokości 750 zł (dla każdego członka zespołu), zespół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Konkurs przebiegał etapami – każdy dzień konkursu to kolejny jego etap. Każdego dnia ‘case study’ dotyczyło innych aspektów działalności firm. Pierwszego dnia 13 zespołów opracowywało strategię działania dla stacji narciarskiej. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 5 zespołów, które drugiego dnia konkursu projektowały ścieżkę akwizycji niemieckiej firmy należącej do polskiej spółki giełdowej przez firmę z Włoch. Do ostatniego, trzeciego etapu, weszły dwie drużyny, które stanęły do negocjacji dotyczących połączenia dwóch konkurujących ze sobą stacji narciarskich.

Uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością selektywnego doboru informacji, zdolnością do analizowania złożonych problemów oraz krytycznego i twórczego myślenia. Aby wykonać zadania w ściśle określonym czasie i osiągnąć sukces, studenci musieli stworzyć zgrany zespół z klarownie zarysowanym podziałem obowiązków – mówi Zofia Sapijaszka.

Nad przebiegiem konkursu czuwało jury złożone z pracowników naukowych i grona ekspertów. Komisji przewodniczył, jak co roku, prof. zw. dr hab. Jerzy Dietl.

Fundatorami nagród w konkursie były Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundacja Narodowego Banku Polskiego, zaś całego konkursu Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności.