W dniach 25-26 czerwca, w Łodzi odbyła się ogólnopolska konferencja „Rozwijanie możliwości edukacyjnych młodzieży ze wsi i małych miast”.

To już drugie spotkanie z rozpoczętego w ubiegłym roku cyklu konferencji środowiska organizacji pozarządowych, w szczególności organizacji lokalnych, a także beneficjentów Programu Stypendiów Pomostowych i innych inicjatyw skierowanych do młodzieży pochodzącej ze wsi i małych miast.

Ich celem jest stworzenie platformy dyskusji i wymiany doświadczeń, zmierzającej do poprawy oferty edukacyjnej oraz lepszego jej dopasowania do potrzeb otoczenia i środowiska, do którego jest adresowana.

Tegoroczna konferencja skupiła się na rozwijaniu możliwości edukacyjnych, a więc warunkom realizacji aspiracji młodych ludzi i roli, jaką odgrywają w tym procesie organizacje pozarządowe.

Cykl jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi oraz Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

W konferencji uczestniczyły 52 osoby, reprezentujące poza organizatorami, organizacje związane z programami stypendialnymi, m.in. NBP, Fundację PZU, Fundację NBP, organizacje pozarządowe związane z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, inne organizacje pozarządowe o lokalnym i ogólnopolskim zasięgu działań, samorządy, administrację rządową oraz beneficjenci Programu Stypendiów Pomostowych (stypendyści).