RADA FUNDACJI

Przewodniczący:

prof. dr hab. Bogdan Grzeloński - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Wiceprzewodniczący:

prof. dr hab. Marek Chmaj - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Sekretarz:

dr inż. Tadeusz Kubik - Politechnika Warszawska

Członkowie:

Monika Kwiecień-Miland - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Włodzimierz Fisiak - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

prof. dr hab. Ewa Chmielecka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

ZARZĄD FUNDACJI

dr Zofia Sapijaszka - Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości