Organizujemy konferencje "Naukowy Start" dla stypendystów pomostowych oraz konferencje dla organizacji pozarządowcyhpoświęcone rozwijaniu możliwości edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości.

 

Konferencje "Naukowy Start" są miejscem debiutu naukowego dla studentów - stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych i wolontariuszy programu "Projektor - wolontariat studencki" oraz platformą wymiany myśli i doświadczeń dla młodych ludzi. Konferencje są okazją do spotkania się stypendystów z różnych uczelni, rejonów kraju i kierunków studiów oraz lepszego poznania się i tworzenia sieci kontaktów. Podstawowym celem jest  podzielenie się zainteresowaniami i wynikami pierwszych badań naukowych, interdyscyplinarna wymiana wiedzy i wzajemna inspiracja, wzbogacenie warsztatu autora pracy naukowej, rozwój umiejętności prezentacji wyników własnej pracy badawczej.

 

Konferencje dla organizacji pozarządowych to wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi oraz Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Uczestnikami konferencji są przedstawiciele organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację przedsięwzięć edukacyjnych dla młodych ludzi ze wsi i małych miast.  Konferencje poświęcone są różnym aspektom rozwijania możliwości edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości.

 

Od początku swego istnienia zorganizowaliśmy 30 konferencji poświęconych problemom edukacji wyższej, jej dopasowania do potrzeb gospodarki i biznesu oraz poprawie jakości kształcenia w wyższych uczelniach. W konferencjach organizowanych przez nas wzięło udział ponad 2500 osób.