PROJEKTOR to program społeczny, w ramach którego studenci-wolontariusze realizują w lokalnych szkołach projekty edukacyjne, rozwijające wiedzę, umiejętności oraz zainteresowania uczniów.

Służy on wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej mieszkającej na wsi i w małych miastach.  Autorem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. 

PROJEKTOR łączy aktywnych studentów, otwartych i zaangażowanych nauczyciel oraz ekspertów w dziedzinie innowacyjnej edukacji, aby docierać do najmniejszych zakątków Polski z autorskimi projektami rozwojowymi dla dzieci.

Projektor baner logo

Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz aktywności młodzieży akademickiej na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości, popularyzowanie wolontariatu opartego na wiedzy i kompetencjach, rozbudzanie w młodych ludziach zainteresowań i pasji, aby lepiej byli przygotowani do dalszej edukacji i pracy, a także do udziału w społeczeństwie obywatelskim. Wolontariuszami w Projektorze są studenci rozmaitych kierunków, z różnych uczelni na terenie całego kraju. 

Program polega na nawiązaniu współpracy studentów – wolontariuszy ze szkołami, które zgłosiły się do programu oraz przygotowaniu i przeprowadzeniu przez studentów atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół. Wolontariusze realizują projekty edukacyjne w ramach dwóch ścieżek: Warsztatów z wyzwaniem oraz Spotkań z Pasją.

Program zachęca uczniów do rozwijania swoich zdolności poprzez promocję pozytywnych wzorców osobowych i rozbudzanie zainteresowań, zaś wśród studentów kształtuje poczucie społecznej odpowiedzialności i solidarności, umożliwiając im jednocześnie realizację pasji i zainteresowań w atrakcyjnej formule.

Udział w projektach jest bezpłatny, dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu studentek i studentów, którym nie jest obojętna edukacja i wszechstronny rozwój młodszych koleżanek i kolegów.

Program działa od 2005 r. W ciągu 16 lat zaangażowaliśmy w działania społeczne i przygotowaliśmy do pracy z dziećmi ponad 14 900 studentek/studentów, którzy przeprowadzili ponad 30 tysięcy projektów edukacyjnych w 2127 szkołach, z udziałem ponad 400 tysięcy uczniów.

Program zainicjowała w 2003 roku Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. W latach 2005 - 2016 realizatorami programu były Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "Klanza" (2005-2010) i, powołana przez Stowarzyszenie, Fundacja Rozwoju Wolontariatu (2010-2016).

Od 1 stycznia 2017 roku realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

 

 

Więcej o programie na: www.projektor.org.pl