Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący studentom stypendia na pierwszy rok i dalsze lata studiów.

Zainicjowany został w 2002 roku przez naszego Partnera, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach.

Program skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą podjąć naukę na wyższych uczelniach. Program, poprzez ufundowanie stypendium na pierwszy rok studiów, wspiera młodych ludzi podejmujących studia, i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów. Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów. 

Oferta programu obejmuje:

Stypendia Pomostowe są jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona PARTNERÓW.

Od początku istnienia programu przyznano ponad 23 800 różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 16 700 na I rok studiów. Na realizację osiemnastu edycji Programu Partnerzy przeznaczyli 117 milionów zł. 

 

 

Więcej o programie na: www.stypendia-pomostowe.pl