Z prawdziwą dumą i radością informujemy, że nasz stypendysta, Bogdan Marek, odbył 8-tygodniowy staż w Waszyngtonie, w biurze senatora Petera. J. Roskana.

Dzięki nawiązanej przez Fundację współpracy z Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) stypendyści pomostowi wszystkich lat studiów mogli ubiegać się o praktyki letnie w Kongresie USA.

Najlepszym kandydatem okazał się p. Bogdan, który w Waszyngtonie zdobył bezczenne doświadczenie zawodowe, nauczył się wiele o amerykańskim systemie politycznym i wyzwaniach polityki krajowej, a także uczestniczył w szeregu spotkań z przedstawicielami instytucji rządowych, doradczych oraz świata biznesu.

Serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że staż będzie miał pozytywny wpływ na rozwój kariery naszego stypendysty!

 

TFLF Bogdan

 

Organizatorem programu praktyk jest TFLF, instytucja powołana by umożliwić najzdolniejszym polskim studentom odbycie stażu w biurach prominentnych przedstawicieli władzy ustawodawczej w Waszyngtonie. Program został powołany do życia przez absolwentów podobnych praktyk organizowanych przez US-EU Government Initiatives (USEUGI) – instytucji działającej w latach 2004- 2014 dzięki wysiłkom jednej osoby – p. Marka Podhoreckiego. Program zawieszono po śmierci założyciela w 2014 roku. Grupa absolwentów tego programu zebrała się jednak pod koniec 2015 roku i postanowiła kontynuować tamtą inicjatywę, powołując do życia TFLF. W 2017 roku odbyła się druga edycja nowego programu. 

Więcej informacji o inicjatywie na: www.transatlanticforum.org