programy

Wspieramy sektor edukacji od 1991 roku. Prowadzimy programy stypendialne dla studentów i doktorantów, rozwijamy wolontariat studencki.
Organizujemy i wspieramy konferencje, warsztaty i konkursy dla studentów, propagujemy aktywne metody nauczania oraz wspieramy inicjatywy na rzecz poprawy dostępności i jakości kształcenia polskiej młodzieży.

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący studentom stypendia na pierwszy rok i dalsze lata studiów. Zainicjowany został w 2002 roku przez naszego Partnera, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach.

Projektor to program, w ramach którego kilkuosobowe grupy studentów-wolontariuszy realizują, w lokalnych szkołach, przygotowane przez siebie projekty edukacyjne rozwijające wiedzę, umiejętności oraz zainteresowania uczniów. Służy on wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej mieszkającej na wsi i w małych miastach.  Autorem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. 

Polish-American Internship Initiative to program, w ramach którego wyróżniający się w nauce polscy studenci odbywają płatne 2–3 miesięczne wakacyjne staże w Stanach Zjednoczonych, w renomowanych amerykańskich firmach. Inicjatywa jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Ambasady USA w Polsce. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości we współpracy z firmami oferującymi staże.

Zapraszamy do zapoznania się z projektami, które prowadziliśmy we wcześniejszych latach naszej działalności i których realizacja została zakończona. Tak jak wszystkie nasze działania, wspierały one edukację wyższą, przyczyniały się do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia kapitału intelektualnego.

Organizujemy konferencje "Naukowy Start" dla studentów - stypendystów pomostowych i wolontariuszy programu PROJEKTOR oraz konferencje dla organizacji pozarządowych, poświęcone rozwijaniu możliwości edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości.